Kallelse till Extra årsmöte!

Av Kim Larsen den

Redhawks Supports styrelse har beslutat att kalla till extra årsmöte för fyllnadsval av ordinarie ledamot och en till tre suppleanter, p g a avhopp av tidigare ledamot och suppleant.

Därför vill styrelsen kalla till extra årsmöte enligt nedan:
Tid: Tisdag 17 januari kl 18.00
Plats: Malmö Arena, Hyllie, Malmö. Exakt plats meddelas senast fredag 13 januari via hemsida, e-mail och sociala medier (Twitter, Facebook)

För att äga rösträtt skall medlemsavgiften för verksamheten 2016-2017 vara erlagd.
På dagordningen
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
6. Val:
a) En ordinarie ledamot för ett år (fyllnadsval)
b) En – tre suppleanter för ett år (fyllnadsval)
7. Mötet avslutande.

Välkomna!
Redhawks Supports styrelse.