I medgång och motgång

Melodi: The Wild Rover

Vi är Malmö Redhawks *klapp klapp klapp klapp klapp*
Malmö Redhawks är vi
och i medgång och motgång
så sjunger vi för vårat lag