Vi é från Malmö stad

Melodi: Okändt

Vi é från Malmö stad,
Sjunger för vårt vackra lag,
Sången är den ni hör,
De é Malmö tills vi dör
Oh…Oh…Oh…
De é Malmö tills vi dör